Kontakt

P.P.U. Proton Sp. z o.o. NIP: 584-025-46-27
REGON: 008047952
KRS: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000079512
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł

Numer konta:
ALIOR BANK Nr. 50 2490 0005 0000 4530 6481 0508

BIURO
kliknij aby powiększyć ul. Aleja Grunwaldzka 496/2
80-309 Gdańsk
tel. 058/552-20-28
tel./fax. 058/552-20-29
E-mail: proton@proton.gda.pl

HURTOWNIA w Gdańsku
ul.Lęborska 23b
80-391 Gdańsk
kliknij aby powiększyć tel. 058/554-23-53
fax. 058/552-34-49

HURTOWNIA w Gdyni
ul.Słoneczna 65
81-605 Gdynia-Witomino
tel./fax. 058/624-70-12